Mitkä ovat joitakin legit dating sivustoja


mitkä ovat joitakin legit dating sivustoja

loukkaamista koskevien sädösten ja märäysten mukaisesti. Palveluissa käytetän evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Palvelun sisältämiä asiakirjamalleja käyttäjällä on oikeus käyttä sellaisenaan itse laatimiensa asiakirjojen pohjana. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Tietoturva, palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen.

Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot. Tietyt Palveluntarjoajan Palvelut tai Palvelun osat voivat sisältä Käyttöehtojen sijaan tai lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, kuten rekisteröitymistä edellyttävien palvelujen sopimusehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla julkaisematta käyttäjän Palvelussa julkaistavaksi lähettämä aineistoa (esim. Kolmansien osapuolten tuottamiin sisältöihin sovelletaan lisäksi niiden erillisiä käyttöehtoja, joihin käyttäjä sitoutuu käyttäessän. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millän tavalla eikä jäljentä, esittä julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttä sitä kaupallisessa tarkoituksessa, mikäli jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene;. Muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen;. Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sijoitustietoa sisältävät osiot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin (esim. Käyttäjän antamat sitoumukset, käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttä Palvelun toimintaa sekä käyttämän Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden sädösten mukaisesti.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai dating sosiaaliset sivustot saattaa yleisön saataviin Palvelun kautta saatavilla olevaa teosta tai muuta Palvelun sisältöä laajemmin kuin edellä on sallittu. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Palvelun kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Mikäli käyttäjä välittä Palvelun kautta Palveluntarjoajalle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestän oikeat tiedot. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä. Palveluntarjoaja ei myönnä mitän takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Kuhunkin Palveluun sovellettavat ehdot ovat saatavilla. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimäräisesti. Linkkiä käytettäessä linkitetty Palvelu tai sen alasivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen;. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Palveluntarjoaja ei myöskän ole vastuussa mistän Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.


Sitemap